Frågor & Svar

 

Vad innehåller materialen?

Cellulosaisolering tillverkas av tidningspapper. Tidningspappret mals och för att uppnå tillräcklig brandklassning tillsäts en brandhämmare. Det cellulosamaterial som vi använder är fritt från bor.

Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull. Och de är precis som det låter tillverkade av sten eller glas. Vid stenullstillverkning används bergarten diabas. Råmaterialet i glasull utgörs till stor del av returglas.

 

Vilket material skall jag välja?

Respektive material har olika egenskaper och fördelar. Vilket material som passar bäst beror på byggnadens förutsättningar och användning.  Hör av er så berättar vi mer.

 

Sjunker isoleringen med tiden?

Ja, samtliga material sjunker något med tiden när de blåses på öppna vindar. Detta tar man dock hänsyn till vid installationen och blåser isoleringen något tjockare än beställd tjocklek. Du som kund kommer alltså ha ett isoleringsskikt i beställd tjocklek efter att materialet satt sig.

Vid installation i slutna utrymmen, exempelvis snedtak och väggar, packar man materialet så hårt vid installationen att ingen sättning sker.

 

Kliar isoleringen?

Sten- och glasull kliar. Cellulosaisolering kliar inte.

 

Min vind har öppen takfot, hur gör man då?

I normalfallet bevaras luftningen genom att vindavledare monteras. Detta är ett arbete vi kan hjälpa till med om så önskas.

 

Hur lång tid tar det att tilläggsisolera?

Det beror givetvis på hur stor ytan är och om ert hus kräver några speciella förberedelser. Men en normalstor villa tilläggsisoleras på några timmar.

 

Hur snabb är återbetalningstiden på en tilläggsisolering?

Även detta beror självfallet på vilka förutsättningar och vilket värmesystem som byggnaden har.  Men generellt sett återbetalar sig en tilläggsisolering på 3-6 år genom sänkta uppvärmningskostnader.

 

Vad behöver vi tänka på innan entreprenaden?

Många gånger krävs en del förberedelser innan isoleringsentreprenaden kan ske. Hör av er så berättar vi vilka åtgärder ditt hus kräver.

Förberedelser inför isolering av snedtak hittar ni här: Förberedelser_ST

 

Hur nära huset måste ni komma med lastbilen?

I normalfallet har vi med oss 60m slang. Vi har även möjlighet att koppla på ytterligare slang om så krävs.