Husesset

Husesset är en komplett husfabrikant som erbjuder kundanpassade hus. Kunderna väljer själva hur stor arbetsinsats de vill lägga i sitt byggprojekt, vissa väljer ett nyckelfärdigt hus medan andra föredrar en färdigisolerad stomme för att sedan slutföra insidan av huset själva. Oavsett tillvägagångssätt står alltid kunden, kvalitén och driftekonomin i centrum.
 

”I takt med att energipriset stigit och miljömedvetenheten ökat har isoleringen blivit en allt viktigare del av byggprocessen. Genom att använda cellulosaisolering och diffusionsöppna tätskikt erbjuder vi energisnåla hus som är skonsamma mot såväl miljö som människorna som lever i husen.
Genom vårt samarbete med Livab får vi en kunnig och komplett leverantör av isolering och tätskikt.”

 

Andreas Ungquist