Vad är Behörig Lösull?

Behörig Lösull är ett kvalitetssäkringssystem framtaget av branschföreningen Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. För att bli certifierade måste personal och företagsledning genomgå utbildning samt följa de riktlinjer och kriterier som föreningen satt upp. Som certifierat bolag genomgår Lösull i Väst årligen tredjepartskontroll utförd av SP.

 

Varför ska jag välja en certifierad lösullsinstallatör?

Enkelt – som beställare uppfyller du kraven på dokumenterade egenskaper enligt BBR. Idag har byggherren bevisbörda på att rätt isoleringsegenskaper används i energiberäkningen och även kan dokumenteras.

 

Tryggt – när man anlitar en installatör inom Behörig Lösull finns fastställda och dokumenterade isoleringsegenskaper och vi säkerställer att utförda installationer sker enligt gällande regelverk och med rätt kvalitet.

 

Säkert  – utbildade och engagerade installatörer säkerställer att just ditt hus blir rätt isolerat. Dessutom utförs kvalitetsöversyner av SP för att verifiera kvaliteten.

 

Läs mer om Behörig Lösull här