Tilläggsisolering

Generellt sett har hus byggda innan början av nittiotalet undermåligt isolerade vindsbjälklag, detta leder till en stor värmeförlust. En tilläggsisolering leder till minskad energiförbrukning vilket gagnar såväl plånbok som miljön. Dessutom förbättras komforten i huset och värdet på fastigheten ökar.

 

Att åtgärda en bristfällig vindsisolering är i de allra flesta fallen ett förhållandevis enkelt ingrepp med kort återbetalningstid. Erfarenhetsmässigt återbetalar sig en tilläggsisolering av en normalvilla på 2-6 år. Att tidsspannet varierar beror på den befintliga vindsisoleringens typ, kondition och tjocklek,  vilket uppvärmningssystem huset har spelar även in. Givetvis går det att utnyttja ROT-avdraget när man tilläggsisolerar sitt hus.

 

Innan man tilläggsisolerar finns det ett antal saker man bör kontrollera för att undvika att problem uppstår, därför kommer vi gärna ut och kostnadsfritt besiktigar er vind och lämnar offert på nödvändiga åtgärder.